[1]
Hartnack, F. 2020. Geschlechterkampf = Geschlechterkonstruktion? Feeling Gender in Zweikampfsituationen im Sportunterricht. Journal of Martial Arts Research. 3, 2 (Mai 2020), 9. DOI:https://doi.org/10.15495/ojs_25678221_32_134.